Jakość Energii | Kopel | Hurtownia elektryczna online | B2B | Sklep elektryczny | kable, przewody, gniazdka, wyłączniki | e-commerce

Filtry aktywne Sinexcel AHF 15/25/35/50/60/75/100/150A

Filtr aktywny AHF pobiera sygnał z przekładników prądowych o obecnym poziomie obciążenia oraz analizuje przy pomocy FFT poziom prądu odkształceń. Na podstawie analizy sygnału generuje prąd odkształceń o przeciwnej fazie i tej samej amplitudzie do sieci z czasem odpowiedzi poniżej 5ms, aby zapewnić kompensację odkształceń odbiorników nieliniowych pobierających prąd szybkozmienny.  

kwadrat  modułowa oraz kompaktowa budowa,
kwadrat  elastyczne rozwiązanie umożliwiające instalację w sieciach z dużymi odkształceniami wartość prądów i napięć,
kwadrat  maksymalne napięcie zasilania 456V, 
kwadrat  kompensacja harmonicznych rzędu od 2 do 50,
kwadrat  możliwość rozbudowy układu filtracji, poprzez dodawanie modułów równoległych,
kwadrat  urządzenie umożliwia filtrację harmonicznych, kompensację mocy biernej 50Hz oraz symetryzację obciążenia,
kwadrat  zaawansowane algorytmy obliczeniowe zapewniają rozpoznanie przez urządzenie wartości impedancji sieci oraz przewidywanie częstotliwości wystąpienia rezonansu,
kwadrat  intuicyjny panel sterowania umożliwiający podgląd bieżących parametrów oraz parametryzację urządzenia,
kwadrat  4” panel sterowania (opcjonalnie 7” w celu sterowania pracą równoległą modułów),
kwadrat  bezstopniowa kompensacja mocy biernej.

 

 

 

   Sprawdź produkty

 
 

Aktywne kompensatory mocy biernej SVG 10/15/30/50/100/200

Aktywny Kompensator mocy biernej SVG, jest urządzeniem energoelektronicznym, którego zadaniem jest kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej przy pomocy jednego modułu. Szybka odpowiedź, poniżej 10 ms, na dynamiczne zmiany wartości cos (φ) zapewnia bezwzględne utrzymanie zadanego parametru współczynnika mocy, indywidualnie w każdej fazie oraz ograniczenie migotania światła wywołanego dynamicznymi zmianami obciążenia mocą bierną. Zaawansowane algorytmy sterownia zabezpieczają urządzenie przed przeciążeniami i eliminują wystąpienie rezonansu prądu. Modułowa budowa umożliwia bardzo szybką i wygodną rozbudowę, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sprawdź produkty

 

 

 
 

Aktywne kompensatory mocy biernej wraz z funkcją filtracji harmonicznych rzędu 3,5,7,9,11 i 13. ASVG 50/100

ASVG jest to połączenie aktywnego kompensatora mocy biernej i filtra aktywnego umożliwiającego kompensację harmonicznych rzędu 3,5 i 7. Służy on do dynamicznej kompensacji mocy biernej indywidualnie w 3 fazach oraz poprawy parametrów zasilania poprzez filtrację najczęściej występujących odkształceń.

 

 

 

 

 

 

 

  Zapytaj o produkty

 
 
 

 

Aktywny kompensator LKD 5, 10, 25

Rodzina kompensatorów dynamicznych przeznaczonych do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej z dodatkową funkcją kompensacji mocy dystorsji odpowiada na aktualne potrzeby w zakresie jakości zasilania. Prezentowane rozwiązanie daje możliwość nisko stratnej kompensacji mocy biernej, a poprzez stosowny wybór opcji możemy kompensować wybraną składową harmoniczną. Kompensatory znalazły szerokie zastosowanie, m.in. zastępując tradycyjne baterie kondensatorów-dławików i podnosząc standard poprzez filtrację wyższych harmonicznych. Zyskaliśmy dużą redukcję strat własnych układu kompensacyjnego, a jednocześnie obniżyliśmy wielkość mocy pozornej jeszcze bardziej redukując opłaty za energię elektryczną. Dzięki zastosowaniu kompensatora dynamicznego uzyskamy poprawę jakości zasilania, aktywną kompensację mocy biernej, zrównoważenie obciążenia oraz wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń podłączonych do sieci z filtrem. Bezpośrednio zastosowanie kompensatora dynamicznego wiąże się ze znaczącym obniżeniem opłat za energię bierną.

 

 

 

 

  Zapytaj o produkty

 
 

 

Jednofazowy kondensator cylindryczny ELEFP

Kondensator zbudowany jest z metalizowanego dielektryka polipropylenowego cechującego się niskimi stratami. Kondensator znajduje się w cylindrycznej aluminiowej obudowie wyposażonej w śruby montażowe M12 do mocowania oraz uziemienia. Kondensator wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowe wykrywające podwyższone ciśnienie wewnątrz obudowy.

 

 

 

 

  Zapytaj o produkty

 
 
 

 

Kondensator mocy POLB HD 50 Hz

 

Kondensatory Heavy Duty (seria HD) zostały zaprojektowane, aby zapewnić długi czas eksploatacji i wyjątkową wydajność przy wyższych parametrach elektrycznych. Jest to samoregenerujący się kondensator z niskimi stratami metalizowanego dielektryka z polipropylenu, wypełniony gazem obojętnym N2. Posiadają system odłączania nadciśnienia, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przed uszkodzeniami wewnętrznymi. Kondensatory są zbudowane z cylindrycznych aluminiowych puszek, wyposażonych w śrubę M12 do mocowania i uziemienia. Połączenie odbywa się za pomocą listwy zaciskowej z zaciskami śrubowymi. Tabliczka znamionowa zawiera kod QR, umożliwiający pobranie indywidualnego certyfikatu testu, a także zapewnia ochronę przed kopiowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

   Zapytaj o produkty

 
 
 

Trójfazowe dławiki rezonansowe (odstrajające) INF 440V 7%

Dławiki do ochrony baterii kondensatorów w kompensatorach mocy biernej indukcyjnej. Ochrona polega na eliminacji wyższych harmonicznych, które są szkodliwe dla kondensatorów. Budowane są dla różnych napięć baterii oraz filtracji różnych częstotliwości harmonicznych, którą określa współczynnik tłumienia „p” podawany w %.

ZASTOSOWANIE:
Filtracja harmonicznych w układach kompensacji mocy biernej.

 

 

 

 

    Zapytaj o produkty

 
 
 

Trójfazowe dławiki rezonansowe (odstrajające) INF 525V 14% 

Dławiki do ochrony baterii kondensatorów w kompensatorach mocy biernej indukcyjnej. Ochrona ta polega na eliminacji wyższych harmonicznych, które są szkodliwe dla kondensatorów. Budowane są dla różnych napięć baterii oraz filtracji różnych częstotliwości harmonicznych, którą określa współczynnik tłumienia “p” podawany w %.

ZASTOSOWANIE:
Filtracja harmonicznych w układach kompensacji mocy biernej

 

 

 
 

Jednofazowe dławiki kompensacyjne INK

Dławiki jednofazowe INK służą do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, przyczynia się to do zwiększania efektywności energii. Stosuje się je na długich liniach kablowych przy ich niedostatecznym obciążeniu. Zwiększają efektywność energii i potrafią zredukować koszty generowane przez moc bierną pojemnościową.

ZASTOSOWANIE:
Kompensacja mocy biernej pojemnościowej w sieciach jednofazowych.

 

 

 

 

  Zapytaj o produkty 

 
 

Trójfazowe dławiki kompensacyjne INK

Dławiki trójfazowe INK służą do kompensacji mocy biernej pojemnościowej,
przyczynia się to do zwiększania wykorzystania efektywności energii. Stosuje
się je na długich liniach kablowych przy ich niedostatecznym obciążeniu.
Zwiększają efektywność pracy urządzeń i potrafią zredukować koszty generowane przez moc bierną pojemnościową.

ZASTOSOWANIE:
Kompensacja mocy biernej pojemnościowej w sieciach trójfazowych.

 
 

 

 

 

   Zapytaj o produkty 

 
 

Regulator współczynnika mocy MCE ADV

Regulatory współczynnika mocy MCE ADV06 (6-stopni) oraz MCE ADV12 (12-stopni) są zaprojektowane do sterowania pracą baterii kondensatorów. Na podstawie sygnałów pomiarowych z przekładników prądowych regulują pracą baterii, aby zachować ustawioną wartość cos(φ). Regulator MCE ADV zawiera inteligentny układ sterowania pozwalający kontrolować następujące parametry:

kwadrat C/K – stosunek przekładni przekładnika prądowego do mocy najmniejszego stopnia baterii,
kwadrat Fazy – kolejność faz napięcia i prądu oraz kierunek przepływu prądu,
kwadrat Liczbę zainstalowanych stopni oraz program sterowania – analiza ilości stopni umożliwia dostosowanie programu sterowania do najbardziej optymalnej kompensacji mocy biernej.

 

 

 

    Zapytaj o produkty 

 
 
 
 

 Regulator energii biernej MASTER control VAR

Regulator Master controln Var jest zaawansowanym urządzeniem do sterowania pracą baterii kondensatorów, monitoringu jej pracy ale również pełni funkcję analizatora parametrów sieci. Dzięki dużemu wyświetlaczowi można kontrolować parametry sieci mierzone przez regulator, przez cztery wejścia napięciowe oraz trzy wejścia prądow

Oprócz podstawowych funkcji regulatora, MASTER control VAR:
kwadrat posiada funkcję analizatora sieci wraz z pomiarem i wizualizacją wielu pomiarów w tym THDu,
kwadrat pomiar i sterowanie baterią przy pomiarze w układzie 4-kwadrantowym,
kwadrat posiada funkcję Plug&Play do automatycznej konfiguracji urządzenia,
kwadrat posiada funkcję AutoTest i Test ręczny do testowania stanu kondensatorów
baterii,
kwadrat posiada system FCP, który minimalizuje liczbę załączeń i odłączeń przekaźników,
kwadrat posiada możliwość wymuszenia kroków regulacji,
kwadrat pracuje w układzie z pomiarem w jednej lub trzech fazach,
kwadrat dokonuje pomiaru prądu upływowego z opcją alarmu oraz wyszukania i anulowania uszkodzonego kondensatora,
kwadrat dysponuje wieloma alarmami, aby poinformować o ewentualnych usterkach

zarówno powstałych w baterii jak i w instalacji. 

 

     Zapytaj o produkty 

 

 

Regulator mocy biernej LRM001 i LRM002

FUNKCJE
kwadrat kompensacja mocy biernej indukcyjnej: współpracuje ze stopniami pojemnościowymi i indukcyjnymi,
kwadrat kompensacja w sieciach z symetrycznym i asymetrycznym obciążeniem (LMR001), – pomiar jedno lub trójfazowy oraz sterowanie elementami jedno i/lub trójfazowymi,
kwadrat wyświetlanie wartości współczynnika cosφ oraz współczynnika Power Factor,
funkcja kompensacji biegu jałowego,
kwadrat funkcja offsetu mocy biernej,
kwadrat algorytm równomiernego zużycia stopni (LMR001),
kwadrat możliwość dowolnego zaprogramowania typu i mocy poszczególnych wyjść,
kwadrat szybkie algorytmy dochodzenia do zadanego współczynnika cosφ,
kwadrat indywidualnie ustawiane czasy rozładowania (blokady) stopni

 
 
 

 

 

      Zapytaj o produkty

 

Analizator sieci MCA PLUS II

MCA Plus II jest stacjonarnym analizatorem parametrów sieci, umożliwiający pomiar wartości RMS parametrów elektrycznych w sieciach 1-fazowych, 3-fazowych 3-przewodowych oraz 4-przewodowych. Analizator jest łatwy w instalacji, wymaga jedynie podłączenia przewodów napięciowych oraz prądowych. Intuicyjną konfigurację umożliwia duży, podświetlany wyświetlacz LCD oraz dostępna klawiatura.

 

 

 

 

 

       Zapytaj o produkty