ZEGAR STERUJĄCY ELEKTRONICZNY PRZEM. 1 230V AC 16A TYGODNIOWY (STEROWANIE ZEWN.)

604768 (NOWY 412634)

Catalogue index: 412634

004761

Other warehouses